Smetanovy sadywww.jesenik.org/podnikatel/41-smetanovy-sady.html


https://theses.cz/id/ubfwbq/zaverecna_prace.pdf
 


OBNOVA DROBNÝCH PAMÁTEK V PARKU A ODPOČINKOVÝCH MÍST.

 


SOUČÁSTÍ PROJEKTU BY MĚLA BÝT REKONSTRUKCE LYŽAŘSKÉHO VLEKU FUČÍK PRO SPOLEČNOU FUNKCI SE SÁŇKAŘSKOU DRÁHOU NA KŘÍŽOVÝ VRCH A NÁKUP SNĚŽNÝCH DĚL, TAK VZNIKNE UCELENÝ SPORTOVNÍ KOMPLEX S LYŽAŘSKÝM AREÁLEM, SKOKANSKÝM MŮSTKEM, SNOWPARKEM A SÁŇKAŘSKOU DRÁHOU VE MĚSTĚ JESENÍK.

NEJEDNÁ SE O ZÁSADNÍ ZÁSAH, JEN REKONSTRUKCI EXISTUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZKVALITNĚNÍ A ZKAPACITNĚNÍ PRO REPREZENTATIVNÍ MÍSTO ZIMNÍCH SPORTŮ VE MĚSTĚ V SRDCI HOR- JESENÍKU.

Rozlehlý městský park se zajímavě vybaveným dětským hřištěm a tenisovými kurty láká nejen k procházkám a piknikům, ale často i k „provětrání“ dětí.

Příjemně lze posedět u pomníku jesenického rodáka V. Priessnitze, zakladatele prvních vodoléčebných lázní na světě.

Goethova lavice

Paul Stadler (25.7.1875 - 22.10.1955).

patrně nejpůsobivější Stadlerovo dílo, mohla být dodnes ozdobou nynějších Smetanových sadů v Jeseníku, nebýt vandalů, kteří ji v roce 1945 úmyslně zcela zničili. Pracoval na ní dva roky, slavnostně odhalena byla v roce 1934. Uprostřed nesla portrétní reliéf básníka J. W. Goetheho, po stranách pak výjevy z jeho díla, z Fausta a Krále duchů. Na postranních sloupech byly umístěny reliéfy komické a tragické masky, symbolů dramatického umění. Celek nesl zřetelné secesní prvky. Byl darován městu Frývaldov supíkovickou školou, jejímž ředitelem autor v letech 1920-1937 byl.