Národní olympijské centrum zimních sportů Harrachov

Záměr vzniku Národního lyžařského centra počítá, jak s využitím stávajících zařízení pro běh a skoky na lyžích, severskou kombinaci i sjezd, tak převážně s jejich další rozsáhlou rekonstrukcí.

Český olympijský výbor oznámil svůj záměr na zřízení Národního sportovního centra Harrachov se zaměřením především na zimní sporty. Toto centrum má mít současně nadregionální celorepublikový význam.

Pro lety na lyžích a skoky na velkém můstku j e uvažován provoz včetně pořádání závodů až na světové úrovni, pro zařízení ostatních zimních sportů – skoky na lyžích, běžecké discipliny, alpské a akrobatické lyžování (boule, freestyle, skicross apod.) jako kvalitně vybavené tréninkové středisko.

Záměr počítá s využitím stávajících zařízení, jejich rekonstrukcí a doplněním o další potřebná sportovní, ubytovací, dopravní a technická zařízení. Cílem záměru je nenásilně sloučit komerční využívání sportovních zařízení včetně vybavení dopravní infrastruktury s účelovými zařízeními vlastního Národního centra a docílit tak samofinancování ziskových a neziskových zařízení jako celku!

Návrh počítá mimo jiné také s dnes již neodkladnou rekonstrukcí areálu stávajících malých můstků K 90, K70 a K40, kde je v současnosti kritická situace a kde se už několik let neprováděly rozsáhlejší opravy ani modernizace. Vedle rekonstrukce nájezdové věže a věže rozhodčích a dalších drobných úprav se počítá se zřízením jednosedačkové lanovky a vybavení areálu výsledkovou tabulí s výpočetní technikou, novými nájezdovými stopami, umělou hmotou dopadů všech můstků, dalším potřebným vybavením pro pořádání tréninků i závodů – zázemí závodníků, rozhodčích, pořadatelů apod.


 

„Uvědomujeme si, že peníze investované do areálu, by mohly a měly podnítit cestovní ruch na Harrachovsku," hejtman Martin Půta


 

Zveřejněný návrh zahrnuje dostavbu několika center a dalšího vybavení!
1) klasické discipliny (stávající areál malých skokanských můstků a běžeckých tratí včetně využití hotelu Skicentrum)
2) rekonstrukce a dovybavení areálu velkých můstků pro pořádání závodů na světové úrovni
3) umístění aktivit akrobatického lyžování
4) centrum pro alpské lyžování (v Rýžovišti)
5) ubytovací a rehabilitační zázemí *
6) rozšíření a zkapacitnění stávajících sjezdových tratí a dopravních zařízení pro komerční využití
7) zařízení celoměstského významu
8) zařízení pro letní využití střediska

* Přestavba bývalého areálu lesnického učiliště v Anenském údolí na tréninkového a rehabilitační zázemí pro účely olympijského centra se konat nejspíše nebude. Město pro areál plánuje jiné využití, které bude zaměřeno na odbornou sociální péči. V plánu pro ubytovací, stravovací a rehabilitační zázemí je dále přestavba Sporthotelu a hotelu Skicentrum.
 

MapaCelý rozsáhlý projekt představený na setkání s občany minulý týden, ve kterém je zahrnuto
např. i vrcholového propojení se Studenovem pomocí lyžařského vleku, nebo výstavba rozhledny na vrcholu Čertovy hory a s rozpočtem 1,9 miliardy korun, není zdaleka konečné a ve většině zde uvedených bodů bude nakonec odrážet realitu až posouzení a zohlednění všech relevantních skutečností či okolností, včetně vlivu na životní prostředí. Podle projektu by lyžaři a snowboardisté v Harrachově trénovali na nových tratích, to ale musí ještě povolit Krkonošský národní park. Zhruba před pěti lety se zabývala výstavbou sjezdovek v Harrachově jeho expertní skupina a její zpráva bude nakonec zřejmě vodítkem pro nalezení nejvhodnějšího řešení.

Veškerá stávající a navrhovaná zařízení Národního sportovního centra se nacházejí na katastru obce Harrachov (dnes v úpravě) a ve III.zóně KRNAP, případně v jeho ochranném pásmu, proto je potřeba celý záměr projednat a po projednání zakotvit v novém územním plánu.

Další centra mají vzniknout v Prostějově (tenis), Novém Městě na Moravě (biatlon), Vítkovicích (atletika, fotbal), v Račicích a Tróji (vodní slalom, rychlostní kanoistika, veslování).

ZM na svém jednání 9.4.2014 schválilo záměr Města Harrachov vystoupit ze společnosti KAH, o.p.s. a pověřilo svého zástupce ve Správní radě KAH, o.p.s. prosazovat převod práv a povinností Města Harrachov na Český olympijský výbor. Těmito usneseními uvolnilo místo pro vstup ČOV do Klasického areálu Harrachov, o.p.s. a  podpořilo záměr vzniku Národního olympijského centra v Harrachově.

Na mimořádném jednání ZM 23.4.2014 bude ZM schvalovat další úkony nutné k transformování společnosti KAH, o.p.s.