Rezignace předsedy

03.04.2018 14:51

S platností od 1.4.2018 rezignoval pan Bc. Jaromír Knotek na funkci předsedy TJ.

Do zvolení nového statutárního orgánu na VH TJ 8.4.2018 - výkonného výboru TJ je pověřený vedením klubu pan Ing. Jan David.